Undheim Samfunnshus AL var tidligare eit meieri.
Dugnadsånden er stor på Onnai, så i 1986 sto det
som tidligare hadde vore meieriet, ferdig som samfunnshus. Her vert du servert av erfarne folk som gjer alt arbeidet på dugnad. Samfunnshuset er eigt av lag og organisasjonar i bygda. Den daglege drifta står eit valgt styre for. Leder i styret er Helge Lode.

Ved spørsmål kontakt:
Helge Lode (90026778 / 51484203)

Du kan og ta kontakt på e-post: post@undheimsamfunnshus.no

 

Omlag ein gong i månaden har samfunnshuset den
særs populære sandagskafeteriaen.

Klikk her for meir informasjon om kafeteriaen.

Samfunnshuset har og utleige av lokaler til: bryllup, fødselsdager, konfirmasjonar, slektstevne, minnestundar, firmafestar samt møter m.m.

Me tilbyr:

  • Storsalen som passar for bordekking til 20-220 personar (med stor scene)
  • Litlesalen som passar for bordekking til 10-40 personar.
  • Klubben som passar for bordekking til 20- 80 personar.
  • Kjellerståvå som passar for bordekking til 15-60 personar (med intimscene).

I juli månad er samfunnshuset stengd.

For husbestilling ta kontakt med:
Rita Svihus Risa (90366963)

 

Gule Sider